Aqua Belgica logo

Sectorgids Aqua Belgica ‘Alles wat u wil weten over waterbehandeling’
Klik hier voor de Nederlandse versieklik hier voor de Franse versie
2 voordelen van ontkalken volgens Eneco

Tal van huishoudtoestellen verbruiken (veel) water. Kalkaanslag is dus onvermijdelijk. En dat is link want hoe meer kalkaanslag, hoe meer energieverbruik.
Dat kan aardig oplopen. Enkele mm kalkaanslag veroorzaakt gauw 25% meer energieverbruik. Je apparaat is dan niet meer energie-efficiënt. Het rendement gaat er serieus op achteruit.
Hou grote verbruikers zoals een wasmachine, vaatwasser, boiler goed in het oog. Ontkalk ze tijdig en grondig.
Doe hetzelfde met je waterkoker, koffiezetapparaat, espressomachine...
Je bespaart niet alleen energie, je toestellen gaan ook langer mee (want kalk beschadigt leidingen en onderdelen).

Conclusie: ontkalken = minder energieverbruik en langere levensduur van je apparaten.

Klik hier voor alle info.


De voordelen van een waterontharder op een rij

In Bouwnieuws, het vakmagazine van Bouwunie, editie september, werd een volledig artikel gewijd aan waterbehandeling. Aqua Belgica mocht de inhoud van dit artikel zelf mee bepalen. Dergelijke artikels zijn zeker nuttig omdat Aqua Belgica op die manier waterontharding in een positief daglicht kan stellen.

Eerder dit jaar verschenen, na tussenkomst van Aqua Belgica, al artikels in Sanilec en De Architect. Aqua Belgica houdt nauwe contacten met de verschillende vakmagazines en kijkt of er interesse is voor een artikel rond industriële toepassingen in de waterbehandeling.

Klik hier voor het artikel.


Tips om verantwoord te genieten van water

Naar aanleiding van wereldwaterdag publiceerde De Standaard op 21 maart 2012 een bijlage over 'water'. Hierin worden vijf tips gegeven om verantwoord te genieten van water.
Eén van die tips is 'het vermijden van kalk'.

Klik hier voor de publicatie van De Standaard en lees het volledige artikel. Het artikel rond het vermijden van kalk is de vijfde tip.


Schadelijke gevolgen van waterhardheid voorkomen
In het vakblad ‘De Architect’ van juni 2011 werd een volledig artikel gewijd aan waterontharding. Het artikel kwam tot stand met de hulp van Aqua Belgica, die inhoudelijke correcties aanbracht en met behulp van position  papers haar visie op waterbehandeling duidelijk maakte. Het werd een evenwichtig en objectief artikel waar de voordelen van waterontharding duidelijk naar voor gebracht werden.
Lees verder ...

Aqua Belgica Vademecum beschikbaar!

In navolging van de eerste publicatie van het Vademecum, werkte het bestuur van Aqua Belgica de laatste maanden hard aan een nieuwe versie van deze succesvolle uitgave.
Nieuw in deze editie is de studie rond het effect van zacht water op eczema en de voorstelling van een nieuwe studie die Aqua Belgica uitvoert bij VITO.


Lees verder ...
Onderzoek waterontharding Test Aankoop

In Test Aankoop editie oktober werd een volledig artikel gepubliceerd met als titel ‘Water, prijzen variëren sterk’. Zoals eerder gesteld reageerde Aqua Belgica scherp naar Test Aankoop betreffende deze uitspraak.
Van enkele leden vernam Aqua Belgica dat Test Aankoop bezig is met het uitvoeren van een studie rond waterontharders.


Lees verder ...
Ontslag bestuurders Aqua Belgica

Op de Raad van Bestuur van 15 september 2009 lieten Dhr. Luc Chantraine en Dhr. Emmanuel Eeman weten dat zij hun mandaat als bestuurder van Aqua Belgica neerleggen en bijgevolg ontslag nemen uit de Raad van Bestuur van Aqua Belgica.


Lees verder ...
Reactie Aqua Belgica op Artikel in “Gazet van Antwerpen” aangaande de promotie van het gebruik van kraantjeswater.

Gisteren hebben wij in de krant met belangstelling gelezen dat de stad Antwerpen afgelopen weekend, samen met de AWW, een campagne ter promotie van het gebruik van kraantjeswater heeft gelanceerd.

Als AquaBelgica kunnen wij zulk initiatief alleen maar toejuichen, en daarom dan ook willen wij jullie en de AWW ten volle steunen in deze. AquaBelgica is de Belgische beroepsvereniging van bedrijven voor “waterbehandeling”. Onze leden zijn fabrikanten, assemblagebedrijven, verdelers en installateurs van installaties voor waterbehandeling.


Lees verder ...
Nieuw lid ! GE-Osmonics
GE oefent zijn activiteiten uit in meer dan 100 landen en stelt wereldwijd meer dan 300.000 mensen tewerk. In 2004 oversteeg de geconsolideerde omzet 152 miljard dollar. GE bestaat al meer dan 100 jaar in Europa en heeft zijn maatschappelijke zetel te Brussel in België. In 2004 bedroeg de verkoop in Europa, het Midden-Oosten en Afrika meer dan 38 miljard dollar en staat dit voor meer dan de helft van de omzet van de groep, de VS buiten beschouwing gelaten.
Lees verder ...
Nieuw lid ! CUNO, a 3M Company
CUNO is een wereldleider in het ontwikkelen, produceren en op de markt brengen van filtratieproducten voor het filtreren en zuiveren van vloeistoffen en gassen. Opgericht in 1912, heeft CUNO inmiddels meer dan 90 jaar ervaring in de filtratiemarkt. Sinds 2 augustus 2005 maakt CUNO als een op zichzelf staande dochteronderneming deel uit van de grote 3M organisatie.
Lees verder ...
Aanvraag technologie-aanbod vanuit het IRC-netwerk (november 2006)

Het TNAV laat ons weten dat men vanuit het Europese IRC-netwerk vraag heeft naar een commerciële samenwerking met een bedrijf dat een innovatieve kraan heeft ontwikkeld voor de reductie van water- en energieverbruik.
 
Meer info over de technologie vind je op de website:
Technology Offer: Innovative system of automatic valves for reduction of water and energy consumption (Ref: 06 IT SUEN 0GFB ):
http://www.ircnet.lu/matching/completerec.cfm?BBS_ID=21287&org=134  (link to the complete profile)

Elke reactie op deze rondvraag is steeds welkom.


 


Lees verder ...
Aansluiting Recupel

Hou er rekening mee dat sinds 1 juli 2011 de waterontharder en andere waterbehandelingstoestellen op de lijst staan van toestellen die onder het Recupel systeem vallen. Recupel is dan ook gestart met het contacteren van bedrijven uit onze sector om hen op hun verplichtingen ten aanzien van Recupel te wijzen.

Vergeet dus niet uw aansluiting bij Recupel, voor zover u dit nog niet gedaan had, in orde te maken! Alle info vindt u op www.recupel.be en www.recupelpro.beSlechts twee op vijf Vlamingen drinkt kraantjeswater
Slechts 41 procent van de Vlamingen drinkt dagelijks kraantjeswater. Dat blijkt uit een enquête van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM).
 
De rondvraag werd uitgevoerd bij 1.000 Vlamingen. Minder dan de helft van de ondervraagden (41 procent) drinkt dagelijks leidingwater. Dat percentage neemt wel toe met de leeftijd. Zo drinkt de helft van de 50-plussers dagelijks leidingwater, terwijl dat in de leeftijdscategorie van 20 tot 34 jaar slechts 36 procent is.
Lees verder ...
Infosessie Recupel - 4 mei 2011

Naar aanleiding van recente wijzigingen in de wetgeving had de Raad van Bestuur contact met OVAM (Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij) betreffende de aanvaardingsplicht en de aansluitingsplicht bij Recupel die gelden binnen onze sector.

Wat betreft de aanvaardingsplicht moeten zowel de producent, de invoerder, de tussenhandelaar als de detailhandelaar voldoen aan de regelgeving. Al naar gelang het type onderneming variëren de verantwoordelijkheden voor de inzameling, de verwerking en de recyclage van afgedankte elektronische en elektrische apparaten (AEEA).

Gezien het belang van de materie en de verhoogde controles op de toepassing van de wetgeving hier rond, wil Aqua Belgica haar leden grondig informeren.
Aqua Belgica organiseert dan ook een infosessie rond dit thema op woensdag 4 mei 2011 om 16u bij UNIZO, Spastraat 8 te 1000 Brussel. 


Lees verder ...
De waterontharder: een echt groen product

Het bestuur van Aqua Belgica stelde een presentatie samen om aan te tonen dat de waterontharder momenteel één van de meest ‘groene’ producten is. Dit deed ze door de voordelen van de waterontharder te vergelijken met die van andere groene producten. De leden kunnen de presentatie – of delen ervan – achteraf gebruiken voor hun eigen commerciële doeleinden.

In de presentatie wordt een overzicht gegeven van alle producten die als ‘groen’ aanzien worden, samen met de investering die gemaakt dient te worden bij de aanschaf van dergelijk product en hun return-on-investment. Indien dit toegepast wordt op de ontharder kan duidelijk aangetoond worden dat de waterontharder wel degelijk een groen product is.

De presentatie van de groene ontharder zal gegeven worden na de Algemene Vergadering van 17 maart 2010. De Algemene Vergadering zal hierbij plaats vinden om 16u, de infosessie rond de groene ontharder om 18u. Achteraf wordt een receptie met broodjes voorzien voor de aanwezigen.


Lees verder ...
Infoavond Recupel - voorlopig uitgesteld

Aqua Belgica had recentelijk contacten met OVAM en Recupel betreffende de aanvaardings- en aansluitingsplicht bij Recupel waaraan ondernemers uit onze sector onderworpen zijn.  
Gezien het belang van dit thema plande Aqua Belgica een infosessie i.s.m. Recupel en OVAM. Op deze infosessie zou meer uitleg gegeven worden betreffende de wetgeving in België en de manier waarop u aan de aanvaardingsplicht kan voldoen volgens de Recupel normen.

Na een voorbereidende vergadering eerder deze week tussen Aqua Belgica en Recupel/OVAM, werd beslist om de infosessie uit te stellen. Er heerst namelijk nog teveel onduidelijkheid omtrent het productgamma dat binnen onze sector aangeboden wordt en het feit of alle toestellen vermeld staan op de productenlijsten van Recupel. Om een duidelijke en volledige oplossing te zoeken betreffende de aanvaardingsplicht voor onze sector, wil Recupel eerst intern nog overleggen over de productlijst. 

Het leek ons dan ook de beste oplossing om de infosessie uit te stellen tot er een duidelijk beeld is van de oplossing voor onze sector. Meer informatie hieromtrent volgt.Consument wenst comfort van het water

Naar aanleiding van de ‘wereld water dag’ op 22 maart verscheen in de week van 21 maart elke dag een artikel rond water in Het Belang van Limburg.
In het verschenen artikel van 25 maart wordt gesproken over het gebruik van een waterontharder. Aqua Belgica had de kans om ook zijn mening te geven betreffende waterontharding. 

Klik hier voor de reactie van Aqua Belgica.

Alle verschenen artikels zijn aan te vragen via het secretariaat.Problemen met Senseo konden voorkomen worden door waterontharder

Eerder deze week besloot het Nederlandse elektronicaconcern Philips in België zowat 475.000 koffiezetapparaten van het Senseo-model terug te roepen. Philips stelde een veiligheidsprobleem vast dat gevolgen kan hebben voor een Senseo-koffiezetapparaten die zijn geproduceerd tussen juli 2006 en november 2008.


Lees verder ...
Het overtollig nitraat in water verwijderen is essentieel voor de volksgezondheid

Nitraat is een enkelvoudig ion dat in natuurlijke minerale vorm voorkomt of als belangrijk eindproduct na biologische afbraak.

Alle levende organismen bevatten stikstof in hun eiwitten en DNA, en microben in grond en water hebben de neiging stikstofcomponenten in nitraat om te zetten, wat de geliefkoosde stikstofbron is voor planten. Alle levende organismen en hun afvalproducten produceren nitraat wanneer ze ontbinden.
Je mag hoge nitraatniveaus verwachten in een landbouwstreek, een omgeving met veel bevolking (mensen, dieren), daar waar er weinig of geen riolering is en in industriële zones waar metalen, munities, papier en andere producten geproduceerd worden.

Nitraat is erg oplosbaar in water. Het is ook erg stabiel. Het gaat zelden combinaties aan met andere componenten om meer goedaardig te worden. Het gaat ook niet binden met andere bodemdeeltjes, zoals vele verontreinigde stoffen in water wel doen. Dit betekent dat het mee verhuist met grondwater, je kan zelfs een plots nitraatprobleem vinden kilometers weg van een mogelijke bron of jaren nadat een boerderij of fabriek is verdwenen.

De term ‘nitraten’ verwijst naar de combinatie nitraat en nitriet. Nitriet (NO2) is  een zeer werkzaam ion en blijft zelden lang bestaan, het zal snel reageren met andere chemicaliën of zelfs nitraat of ammoniak worden. De meeste nitraat opsporingsmethodes meten eigenlijk de combinatie nitraat en nitriet. Nitrate  (NO3) is kleurloos, geurloos en smaakloos. Net omdat het zo weinig actief is, kan het niet uit water verwijderd worden d.m.v. standaard waterbehandelingsuitrusting zoals koolfilters of waterverzachters.

Wanneer mensen (en meestal dieren) nitraat opnemen via voeding of water, dan wordt het meeste hiervan snel verwijderd langs het lichaam via de urine. Nitraat stapelt zich niet op in lichaamsvet, zoals de meeste verdelgers doen. Het is niet irriterend voor de huid of  slijmvliezen. Als er daarentegen een constante opname is van nitraat – bijv. als water hoge nitraatgehaltes bevat – dan zal dat ook in het lichaam aanwezig zijn en kan dit gezondheidproblemen veroorzaken.
Overmatig nitraatverbruik kan het ‘blauwe babysyndroom’ veroorzaken of methemoglobinemia, dit betekent dat het de capaciteit om zuurstof via het bloed te verspreiden bij zuigelingen aantast. Zuigelingen zouden nooit water mogen krijgen die het max. aan verontreinigde stof van 10 ppm overschrijden. Langdurig nitraatverbruik kan het risico op maag- of blaaskanker verhogen. Hoge nitraatgehaltes kunnen de kans op miskramen, kinderastma en zelfs jeugddiabetes verhogen. Bejaarden en diegene die een verminderde maagzuurtegraad hebben kunnen ook probleem hebben met verminderde zuurstof in het bloed. Ook vee en huisdieren kunnen het slachtoffer zijn.
Omwille van de ongunstige effecten op de volksgezondheid, heeft US Environmental Protection Agency  het max. aan verontreinigde stof voor nitraat beperkt tot 10 ppm nitraat-N, wat ondergebracht werd in de Clean Water Act and the Safe Drinking Water Act.

Nitraat is een primaire verontreiniging, wat betekent dat alle drinkbaar water in openbare voorzieningen ten minste jaarlijks getest moet worden. Ook het grondwater wordt door de staat en federale overheidsdiensten op nitraat gecontroleerd. De nitraatgehaltes overschrijden zelden 2 ppm nitraat-N.
 
Omdat nitraat niet reactief is en wateroplosbaar, zal het in een bron blijven of in een laag water tenzij het door water met lagere nitraatgehaltes overspoeld wordt.
De nitraatconcentratie in een waterbron kan dramatisch toenemen, waar dezelfde hoeveelheid nitraat aanwezig is, maar in minder water. Aanvankelijk veilig water kan in droogte omstandigheden, de EPA veiligheidsgrens voor drinkwater overschreiden. Omgekeerd, plotse toenames in het grondwater, als gevolg van overstroming of overmatige regen, kan ook de nitraatgehaltes verhogen in bronnen doordat nitraat afkomstig uit een aangetaste omgeving in een nieuwe omgeving terecht komt.


Lees verder ...
Infosessie 'Groene ontharder' - 4 mei 2011

Het bestuur van Aqua Belgica stelde een presentatie samen om aan te tonen dat de waterontharder momenteel één van de meest ‘groene’ producten is. Dit deed ze door de voordelen van de waterontharder te vergelijken met die van andere groene producten. De leden kunnen de presentatie – of delen ervan – achteraf gebruiken voor hun eigen commerciële doeleinden.

In de presentatie wordt een overzicht gegeven van alle producten die als ‘groen’ aanzien worden, samen met de investering die gemaakt dient te worden bij de aanschaf van dergelijk product en hun return-on-investment. Indien dit toegepast wordt op de ontharder kan duidelijk aangetoond worden dat de waterontharder wel degelijk een groen product is.

De presentatie van de groene ontharder zal gegeven worden na de infosessie rond Recupel, op woensdag 4 mei 2011 om 17.30u.

Na de beide infosessies worden de aanwezigen uitgenodigd op een receptie. 
Inschrijven kan door een mail te sturen naar info@aquabelgica.be.

Leden kunnen gratis deelnemen - niet leden betalen 25 euro p.p.Veranderde bouwwetgeving in de UK

In het Verenigd Koninkrijk is onlangs een verandering van de bouwwetgeving goedgekeurd, meer specifiek de ‘Central Heating Compliance Guide’. Enkele chemische toeleveranciers zijn er hierbij in geslaagd om deze richtlijnen te veranderen.
De verandering houdt in dat onthard water niet meer gebruikt kan worden in centrale verwarming door het zogezegde gevaar op corrosie.

UKWTA, de federatie van waterbehandeling uit de UK, gaat momenteel gesprekken aan met de gemeenschappen en lokale overheden om aan te tonen dat hier geen sprake kan zijn van corrosie. Ze maken hierbij gebruik van getuigenissen van boiler fabrikanten die bevestigen dat onthard water perfect gebruikt kan worden in het systeem van centrale verwarming.

Aqua Belgica volgt de zaak mee op vanuit EWTA en houdt u verder op de hoogte.Update VITO studie: Ca en Mg in het water

In het huidige klimaat, waarbij alles draait om ‘duurzaamheid’, is Aqua Belgica overtuigd van de positieve bijdrage die verwezenlijkt kan worden door het gebruik van onthard water, zowel in ‘open’ circuits (sanitair gebruik) als ‘gesloten’ circuits (waarin water als warmtetransportmiddel gebruikt wordt). Daarom heeft Aqua Belgica besloten om in samenwerking met VITO een studie uit te voeren om de impact van onthard water op het rendement van een condenserende verwarmingsketel op te meten en te kwantificeren.


Lees verder ...
Stand van zaken EWTA - januari 2010

Aqua Belgica nam, samen met UKTWA en UAE, het voortouw in de creatie van een nieuw Europees platform voor de internationale verdediging van de sector: European Water Treatment Association. EWTA is hierbij een vakvereniging van bedrijven eerder dan van beroepsorganisaties, dit in tegenstelling tot Aqua Europa.


Lees verder ...
Zuiver water moet een mensenrecht zijn

Het gebrek aan zuiver water en sanitaire voorzieningen kost elk jaar het leven aan bijna twee miljoen kinderen. Dat blijkt uit het jaarrapport van het VN-ontwikkelingsprogramma. Om daar wat aan te veranderen is er volgens de VN nood aan een Mondiaal Actieplan, waarin de rijke landen het voortouw nemen.


Lees verder ...
Recupel: stand van zaken

Op vrijdag 19 november zat een delegatie van Aqua Belgica in Brussel opnieuw samen met Recupel en OVAM, om concreet de invoering van de producten uit onze sector in het Recupel-systeem te bespreken.

Aqua Belgica deed een voorstel om de waterontharder in een bepaalde categorie van het Recupel systeem onder te brengen. Dit voorstel werd besproken en dient nu verdere goedkeuring te krijgen binnen Recupel en daarna ‘bekrachtigd’ te worden door de verschillende regionale overheden. Recupel streeft er echter naar om onze producten in de nieuwe lijst (1 juli 2011) opgenomen te krijgen. De beslissing zal in de loop van januari gemaakt worden. Deze beslissing geldt voor gans België.

Van zodra Recupel goedkeuring krijgt voor de tarieven, en de waterontharder op de lijst van 1/07/2011 opgenomen zal worden, wordt een infosessie georganiseerd voor de leden. Op de infosessie zal meer duiding gegeven worden rond:
- de aansluiting bij Recupel en de termijn waarop dit moet gebeuren,
- de regeling omtrent fungeren als afhaalpunt,
- de administratie die met het Recupel verhaal gepaard gaat,
- alle andere vragen.

Bedrijven die nu reeds Recupel bijdrage zouden betalen, kunnen best contact opnemen met Katrien Verfaillie (katrien.verfaillie@recupel.be) om stopzetting en evt. terugbetaling te verkrijgen - zij is op de hoogte.Nieuws uit EWTA

Aqua Belgica nam, samen met UKTWA en UAE, het voortouw in de creatie van een nieuw Europees platform voor de internationale verdediging van de sector: European Water Treatment Association. EWTA is hierbij een vakvereniging van bedrijven eerder dan van beroepsorganisaties, dit in tegenstelling tot Aqua Europa.

Klik bij 'lees meer' voor een overzicht van de agenda van de Raad van Bestuur van 2 juli en het laatste nieuws vanuit de Europese vakvereniging.


Lees verder ...
Nieuwe samenstelling verschillende comités binnen Aqua Belgica

Op de Algemene Vergadering op 12 februari 2009 werden de verschillende comités binnen Aqua Belgica opnieuw samengesteld.

Klik op 'Lees meer' voor een overzicht van de leden van de verschillende comités binnen Aqua Belgica.

Lees verder ...
Japanse uitvinder onthult batterij op water

De Japanse uitvinder, Susumu Suzuki, heeft naar eigen zeggen een nieuwe revolutionaire ontwikkeld. Ze werken alleen maar op koolstof en een druppeltje water en zijn daarom alleen al bijzonder milieuvriendelijk.


Lees verder ...
EWTA: stand van zaken december 2010

Aqua Belgica nam, samen met UKTWA en UAE, het voortouw in de creatie van een nieuw Europees platform voor de internationale verdediging van de sector: European Water Treatment Association. EWTA is hierbij een vakvereniging van bedrijven eerder dan van beroepsorganisaties, dit in tegenstelling tot Aqua Europa.

Klik bij 'lees meer' voor een overzicht van de agenda van de Raad van Bestuur van 16 november en het laatste nieuws vanuit de Europese vakvereniging.


Lees verder ...
Actie naar scholen, sectoren en drinkwatermaatschappijen

Om de naambekendheid en meteen ook de draagwijdte van Aqua Belgica als sectororganisatie te vergroten, selecteerde het public relations comité een aantal doelgroepen die interessant kunnen zijn voor onze sector. Deze doelgroepen worden vervolgens aangeschreven met informatie over Aqua Belgica als sectorfederatie.

Als eerste werden de technische scholen en de syntra’s met opleiding sanitair en loodgieterij geselecteerd. Door leerkrachten aan te schrijven willen we de studenten bekend maken met het begrip waterbehandeling en op deze manier hun interesse wekken voor onze sector.
Een tweede doelgroep zijn de labo’s en de drinkwatermaatschappijen, een derde gekozen groep is de sectororganisaties waarvan de leden sterk baat hebben bij het proces van waterbehandeling. Als laatste mag uiteraard de pers niet ontbreken.
Deze vier doelgroepen ontvangen een schrijven met daarin uitleg omtrent Aqua Belgica en het vademecum.

Doel van deze actie is niet alleen om Aqua Belgica als beroepsvereniging naar voor te brengen, maar vooral de waterbehandeling en -ontharding in het algemeen in het licht te plaatsen. Op deze manier krijgen de aangeschreven doelgroepen de kans om kennis te maken met waterbehandeling en kunnen ze met al hun vragen terecht bij Aqua Belgica.Brief Aqua Belgica aan WHO
Recent werd de aandacht van Aqua Belgica getrokken op een document dat WHO op haar website publiceerde betreffende de hardheid van drinkwater. Dit document zou gebruikt worden voor de ontwikkeling van de richtlijnen voor de kwaliteit van drinkwater. De Raad van Bestuur bediscussieerde de inhoud van het document en kwam tot de conclusie dat dit document onze sector opnieuw onterecht discrimineerde.

Lees verder ...
Stand van zaken EWTA

Aqua Belgica nam, samen met UKTWA en UAE, het voortouw in de creatie van een nieuw Europees platform voor de internationale verdediging van de sector: European Water Treatment Association. EWTA is hierbij een vakvereniging van bedrijven eerder dan van beroepsorganisaties, dit in tegenstelling tot Aqua Europa.

Hieronder geven we u graag een overzicht van de recente ontwikkelingen binnen EWTA.


Lees verder ...
Studie naar het effect van zacht water op eczema geeft hoop

De universiteit van Portsmouth voert een studie uit naar het effect van hard en zacht water op eczema. Dit onderzoek wordt gefinancierd door het Ministerie van Volksgezondheid.

De universiteit is op zoek naar kinderen van 6 maand tot 16 jaar, die lijden aan eczema en willen deelnemen aan een klinische studie om na te gaan of een waterontharder helpt bij hun aandoening. Eczema treft meer dan 20% van de kinderen in het Verenigd Koninkrijk. Het meest voorkomende symptoom is een rode, droge huid die jeukt of brandt, waarbij blaasjes kunnen ontstaan die vocht afscheiden. Het merendeel van de behandelingen helpt enkel om de symptomen enigszins te verlichten, en kan tevens ongewenste neveneffecten veroorzaken.


Lees verder ...
Viering 20-jarig bestaan Aquawal N.V.

Op 20 oktober was Luc CHANTRAINE aanwezig (in naam van ABE) op de viering van 20 jaar AQUAWAL. Twee rondetafel gesprekken werden georganiseerd rond de thema’s “de prijs van het drinkwater” en “de perceptie van het water aan de kraan”. Er was telkens een panel in stelling gebracht om het onderwerp in kaart te brengen en op eventuele vragen antwoord te geven. In het panel zaten uiteraard vertegenwoordigers van de drinkwatermaatschappijen zelf, aangevuld met afgevaardigden van verscheidene overheidsinstellingen en Test-Aankoop.


Lees verder ...
Onafhankelijke studie: Verzachters één van de beste energiebesparende middelen in huishouden

Volgens een belangrijk nieuw onderzoek van het onafhankelijk Battelle Institute kunnen gezinnen veel geld en energie uitsparen door een waterontharder  te gebruiken in hun woning.

Het onderzoek heeft uitgewezen dat waterontharders er mede voor zorgen dat waterverwarmingstoestellen en andere belangrijke toestellen hun efficiëntie behouden en douchekoppen en kranen niet verstopt raken. De studie werd in 2009 uitgevoerd onder de leiding van de Water Quality Research Foundation (WQRF). Battelle Memorial Institute is een befaamd onafhankelijk test- en onderzoekscentrum voor toegepaste wetenschappelijke en technologische ontwikkeling.

Klik op 'Lees meer' en verneem alles over de resultaten.


Lees verder ...
Verspreiding vademecum

Het vademecum werd verdeeld naar alle drinkwatermaatschappijen en labo’s en naar de perscontacten. Alle technische scholen in Vlaanderen en Vlaamstalig Brussel kregen een brief met daarin de voorstelling van Aqua Belgica en de melding dat ze kunnen beschikken over het vademecum. Tevens werd aan deze laatste groep meegegeven dat een bedrijfsbezoek op aanvraag mogelijk is.

Er kwam reeds heel wat reactie van leraars sanitair en loodgieterij met de vraag om het vademecum toe te sturen. Op heden kwam ook een vraag rond een bedrijfsbezoek.

Gezien er nog heel wat vademecums op stock zijn stellen wij de vademecums ter beschikking van de leden die deze willen gebruiken op de professionele dagen van Batibouw in 2011. Aanvraag hiervoor graag versturen aan ons secretariaat info@aquabelgica.beAfscheid bestuursleden Aqua Belgica
Om hen te bedanken voor hun jarenlange inzet voor Aqua Belgica, zette Aqua Belgica Emmanuel Eeman en Luc Chantraine nog eens speciaal in de bloemetjes. Het bestuur wil hen dan ook danken voor het enthousiasme waarmee zij zich al die jaren vrijwillig inzetten voor het belang van onze sector.

Reactie Aqua Belgica op uitzending van Radio 2 'de hardheid van leidingwater'

Op donderdag 24 september vond een uitzending plaats van het radioprogramma ‘Inspecteur Decaluwé’ op Radio 2 met als thema ‘de hardheid van leidingwater’.

Volgende personen kwamen hierbij aan het woord: Dirck Peytier (Nationale Vereniging van sanitair en verwarmingsinstallateurs), Ivo Mechels (Test Aankoop), Katleen de Schepper (Vlaamse Maatschappij van Watervoorziening).


Lees verder ...
VITO studie: aanwezigheid van Ca en Mg in water

In het huidige klimaat, waarbij alles draait om ‘duurzaamheid’, is Aqua Belgica overtuigd van de positieve bijdrage die verwezenlijkt kan worden door het gebruik van onthard water, zowel in ‘open’ circuits (sanitair gebruik) als ‘gesloten’ circuits (waarin water als warmtetransportmiddel gebruikt wordt). Daarom heeft Aqua Belgica besloten om in samenwerking met VITO een studie uit te voeren om de impact van onthard water op het rendement van een condenserende verwarmingsketel op te meten en te kwantificeren.
Het Technisch Comité is volop bezig met de laatste voorbereidingen voor het opstarten van de studie. De resultaten van de studie worden verwacht eind 2009.

Meer informatie in het vademecum en bij bestuurslid Nick Govaert: ngovaert@aquion.comPOLLUTEC 2006

Van 28/11 t/m 1/12/2006 heeft in Lyon de 22ste  internationale beurs voor milieu-uitrusting, -technologieën en -diensten plaats. De watersector telt alleen al 680 exposanten verdeelt over volgende subsectoren: canalisatie, buizen en pompen, kraanwerk en fittings, waterbehandeling, autonome sanering.


Lees verder ...
22 maart 2005 : Wereld Waterdag
De Wereld Waterdag luidt internationaal het decennium in van 'Water als levensbron'. De coördinatie hiervan is in handen van het Departement van Economische en Sociale zaken van de Verenigde Naties. Het thema benadrukt de centrale rol dat water speelt in het behoud van het menselijk leven. Water is belangrijk voor het menselijk welzijn, het milieubehoud, de biodiversiteit, de productie van energie, industriële ontwikkeling en de productie van voeding. Bovendien speelt het een essentiële rol in vele beschavingen en religies. Op deze manier krijgt de internationale gemeenschap de gelegenheid zich opnieuw te concentreren op haar politieke en algemene verplichtingen inzake de waterproblematiek.

EWTA: stand van zaken maart 2011


Aqua Belgica reageert op negatief artikel in Test Aankoop

Test Aankoop publiceerde in het oktobernummer van hun magazine een artikel met als titel ‘Water – prijzen variëren sterk. Test Aankoop raadde de consumenten in dit artikel af om een waterontharder te plaatsen.


Lees verder ...
European Water Treatment Association

Aqua Belgica nam, samen met UKTWA en UAE, het voortouw in de creatie van een nieuw Europees platform voor de internationale verdediging van de sector: EWTA, European Water Treatment Association. EWTA is hierbij een vakvereniging van bedrijven eerder dan van beroepsorganisaties, dit in tegenstelling tot Aqua Europa.
Het grote voordeel van EWTA is dat de bron van informatie direct is en de informatie op deze manier ook vlotter verspreid kan worden.


Lees verder ...
Nieuw contact voor DOW Rohm and Haas in de Benelux
Klik hier voor de nieuwe contactgegevens.

Reactie op artikel in 'De Onderneming'

In ‘De Onderneming’ editie november 2010 werd een artikel gepubliceerd met als titel ‘Drinkwaterkwaliteit beschermen’. Hierin stond vermeld dat, tijdens de keuringen van de binnenhuisinstallaties, veel inbreuken vastgesteld werden die veroorzaakt zijn door waterbehandelingsbedrijven. In de ‘top 10 van de technische inbreuken van juli 2010’ zien we dat op plaats 9 de waterontharder vermeld wordt.

Aqua Belgica stuurde hierop een schrijven naar De Onderneming met meer informatie betreffende de waterontharder en de aansluiting van het toestel en de regelgeving inzake de minimale hardheid van het water. ‘De Onderneming’ erkende hun fout en Aqua Belgica vraagt een rechtzetting in een volgend nummer van het magazine.Aqua Belgica is de beroepsvereniging van waterbehandelingsbedrijven. Haar leden zijn fabrikanten, assembleerders, verdelers en installateurs van waterbehandelingsinstallaties die door hun lidmaatschap verplicht zijn een bepaalde gedragscode te respecteren.
Aqua Belgica • Willebroekkaai 37/Quai de Willebroeck 37 • B-1000 Brussel/Bruxelles • Tel. 0800 946 50 • info@aquabelgica.be